ΟικοΜ ΕΠΕ

Η ΟικοΜ ΕΠΕ, ανάδοχος του έργου, είναι περιβαλλοντική εταιρεία με έδρα το Μαρούσι Αττικής. Για περισσότερο από δεκαετία, η ΟικοΜ έχει πραγματοποιήσει μεγ΄άλο εύρος οικολογικών αξιολογήσεων, έχει αναπτύξει και εφαρμόσει σχέδια διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές και έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει υποδομές για ερμηνεία φύσης και πολιτισμού.

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡA) είναι συμμετέχοντας φορέας στο  έργο. Ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κύριο αντικείμενο του είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας. Διαθέτει 11 Ινστιτούτα, εκ των οποίων το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων έχει ως αποστολή την υποστήριξη της δασικής πράξης στην Ελλάδα μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με την ενσωμάτωση στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας και του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου – Κυθήρων, η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου λειτουργεί με έδρα το Άστρος Κυνουρίας και Παράρτημα τη Σπάρτη.

Η Μ.Δ. υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Β) της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Skip to content