ΟικοΜ ΕΠΕ

Η ΟικοΜ ΕΠΕ, ανάδοχος του έργου, είναι περιβαλλοντική εταιρεία με έδρα το Μαρούσι Αττικής. Για περισσότερο από δεκαετία, η ΟικοΜ έχει πραγματοποιήσει μεγ΄άλο εύρος οικολογικών αξιολογήσεων, έχει αναπτύξει και εφαρμόσει σχέδια διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές και έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει υποδομές για ερμηνεία φύσης και πολιτισμού.

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡA) είναι συμμετέχοντας φορέας στο  έργο. Ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κύριο αντικείμενο του είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας. Διαθέτει 11 Ινστιτούτα, εκ των οποίων το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων έχει ως αποστολή την υποστήριξη της δασικής πράξης στην Ελλάδα μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασιάς, αναθέτουσα αρχή του έργου, είναι αρμόδιος για την διατήρηση, την προστασία και την διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής του όρους Πάρνωνα, του υγροτόπου Μουστού, καθώς και των περιοχών Μαινάλου και Μονεμβασιάς. Ιδρύθηκε το 2002 και συστάθηκε το 2003.

Skip to content