η φιλοσοφια του εργου

Ο δενδρόκεδρος, με επιστημονική ονομασία Juniperus drupacea, είναι ένα σπάνιο είδους Αρκεύθου το οποίο στην Ευρώπη εντοπίζεται αποκλειστικά στη Νότια Πελοπόννησο, με κύρια περιοχή εξάπλωσης τον ορεινό όγκο του Πάρνωνα.

Η χαρτογράφηση της κατανομής των πληθυσμών του είδους είναι μεγάλης σημασίας για την παρακολούθηση των φυσικών οικοσυστημάτων του, καθώς και για την λήψη διαχειριστικών μέτρων για την προστασία του σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογενούς απειλής.

Με γνώμονα την μεγάλη αξία των ελληνικών πληθυσμών του δενδρόκεδρου για τη διατήρηση του είδους στον Ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και τις ελλιπείς γνώσεις που έχουμε για την αναπαραγωγική βιολογία του, το έργο αυτό αποσκοπεί στη διεύρυνση της γνώσης μας σχετικά με τη φυσική εξάπλωση του δενδρόκεδρου στον Πάρνωνα και τον τρόπο αναπαραγωγής του.

Το έργο αναμένεται να έχει τόσο διαχειριστικές, όσο και επιστημονικές προεκτάσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός εργαλείου λήψης διαχειριστικών μέτρων για τους πληθυσμούς του δενδρόκεδρου στην Ελλάδα, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.

Το έργο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Υπηρεσίας  με τίτλο «Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων».

Το έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019.

ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο εστι΄άζει στη μελέτη της πληθυσμιακής δομής και δυναμικής του δενδρόκεδρου στο ΄όρος Πάρνωνα, καθώς και στη χαρτογράφηση των πληθυσμών του είδους στη περιοχή. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

Παρουσίαση του έργου από την Δρ. Δασκαλάκου στο πλαίσιο της ημερίδας που πραγματοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, με θέμα «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 στο Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης. 

επιδρασεισ

Το έργο δύναται να έχει θετικές επιδράσεις σε πολλαπλά επίπεδα, όπως τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η περιοχή μελέτης του έργου περιλαμβάνει δύο προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000:

 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α ΦΑΣΗ

Βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τη βιολογία και οικολογία του δενδρόκεδρου

Β ΦΑΣΗ

Χαρτογράφηση των πληθυσμών δενδρόκεδρου στο όρος Πάρνωνας

Γ ΦΑΣΗ

Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου

Δ ΦΑΣΗ

Μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας του δενδρόκεδρου

Η Πορεία του Έργου
100%
Skip to content